Jak możemy pomóc?
Wystąpił błąd wentylatora procesora podczas korzystania z układu powietrznego chłodzenia firmy DeepCool. Co należy zrobić, aby rozwiązać ten problem?
W przypadku wystąpienia błędu wentylatora procesora należy sprawdzić kilka pozycji:
1. Upewnij się, że złącze wentylatora zostało prawidłowo podłączone do złącza wentylatora procesora typu header.
2. Sprawdź, czy złącze wentylatora procesora typu header nie jest uszkodzone, podłączając inny wentylator i sprawdzając, czy błąd wentylatora procesora wystąpi ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, prawdopodobną przyczyną problemu jest czujnik na płycie głównej.
3. Upewnij się, że prędkość wentylatora nie jest zbyt mała. Przejdź do systemu BIOS i zwiększ prędkość wentylatora, jeśli jest mała.
4. Usuń kurz z wentylatora za pomocą sprężonego powietrza, aby wyeliminować wszelkie blokady.
Układ chłodzenia firmy DeepCool jest dostarczany z nałożoną pastą termoprzewodzącą. Czy należy nałożyć jej więcej?
Pasta termoprzewodząca jest nakładana w ilości odpowiedniej do instalacji. Nałożenie większej ilości pasty nie jest konieczne, a mogłoby to stać się przyczyną wystąpienia problemów wynikających z nadmiaru taśmy przewodzącej. Pastę termoprzewodzącą należy wymieniać po roku użytkowania.
Układ chłodzenia firmy DeepCool jest wyposażony w standardową technologię RGB. Złącze RGB jest złączem 4-pinowym. Jak je podłączyć do 3-pinowego złącza ARGB typu header? Układ chłodzenia jest reklamowany jako zgodny z Aura Sync.
Działanie technologii ARGB i RGB bardzo się od siebie różni. ARGB wykorzystuje 3 z 4 pinów: +5v, Dane, pusty, i Uziemienie. Standardowa technologia RGB wykorzystuje wszystkie 4 piny: +12, Zielony, Czerwony i Niebieski. Każdy z 3 ostatnich pinów kontroluje ilość odpowiadającego mu koloru, który ma być wyświetlony w danym czasie. Aura Sync to oprogramowanie do sterowania podświetleniem firmy ASUS, które obsługuje zarówno technologię ARGB, jak i standardową RGB, ale do sterowania każdą z nich wymagany jest odpowiedni interfejs.
Przycisk zasilania na nowej obudowie nie działa. Jak rozwiązać ten problem?
1. Upewnij się, że przewód zasilający został prawidłowo podłączony do zasilacza i do gniazda elektrycznego. Sprawdź, czy wyłącznik zasilacza jest ustawiony w pozycji ON (dodać zdjęcie wyłącznika).
2. Sprawdź dokładnie, czy złącze PW SW zostało prawidłowo podłączone do pinów SW zasilania na płycie głównej.
3. Odłącz złącze PW SW i zewrzyj piny PW SW na płycie głównej przy użyciu śrubokręta. Jeśli nie można uruchomić komputera, może to oznaczać problem z płytą główną lub zasilaczem. Jeśli można go uruchomić, może to oznaczać problem z modułem przycisku zasilania lub zworką PW SW.

UWAGA: Niewłaściwe zwarcie może być przyczyną uszkodzenia komponentów. Należy prawidłowo wykonać wszystkie czynności. Można także poprosić o pomoc specjalistę w dziedzinie IT.
Jak zdjąć panel przedni obudowy DeepCool?
Panel przedni jest zamocowany przy użyciu zaczepów rozszerzających i można go zdjąć, odciągając nieznacznie dolne wycięcie panelu przedniego od obudowy.
Porty USB obudowy DeepCool nie działają. Jak naprawić ten problem?
1. Sprawdź dokładnie, czy złącze USB zostało prawidłowo podłączone do odpowiedniego interfejsu na płycie głównej. (USB2.0 i USB3.0 są oznaczone na płycie głównej)?
2. Podłącz urządzenie USB bezpośrednio do portu USB na tylnym panelu portów We/Wy płyty głównej lub podłącz inne urządzenia USB, aby sprawdzić, czy działa ono prawidłowo.
3. Dyski twarde urządzeń przenośnych wymagają dużo więcej mocy niż inne urządzenia USB. Z powodu całkowitej długości kabla (długość kabla interfejsu + kabel dysku twardego urządzenia przenośnego) moc do zasilania dysku może nie być wystarczająca. Zalecane jest podłączenie dysku twardego bezpośrednio do portu USB na tylnym panelu portów We/Wy płyty głównej lub zapewnienie dodatkowego zasilania dla dysku zewnętrznego.
4. Jeśli porty USB nadal nie działają, zalecane jest dokonanie zgłoszenia RMA z powodu wadliwej części.
Pomoc techniczna firmy DeepCool — Zapraszamy!
Dziękujemy za wybór firmy DeepCool. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta, wypełniając poniższy formularz. Wcześniej możesz także sprawdzić odpowiedzi na często zadawane pytania, klikając pozycję FAQ.
Zaznacz pole, aby otrzymać wycenę.
Jeśli numer seryjny na Twojej chłodnicy cieczy był 16-cyfrowy, to znaczy, że natywnie obsługuje ona gniazdo AM5. Do instalacji nie jest potrzebny żaden inny sprzęt. How to locate the serial number?


Zasady serwisu gwarancyjnego DeepCool
- Skontaktuj się z nami:
W celu zażądania naprawy lub zwrotu w oparciu o gwarancję, proszę zwrócić się z prośbą o ważną gwarancję do punktu zakupu w określonym czasie od zakupu. Okres czasu od zakupu może się różnić w zależności platformy sprzedaży i zakupionych produktów. Proszę sprawdzić politykę posprzedażną u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu produktu.
Wszelkie zgłoszenia w zakresie usług gwarancyjnych, których nie można przesłać poprzez oryginalny punkt zakupu powinny być przesyłane bezpośrednio do zespołu wsparcia DeepCool (Bilet: Utwórz bilet).
Aby się ubiegać o usługę poprzez dział wsparcia DeepCool, należy przesłać ważny dowód zakupu (rachunek lub faktura), zdjęcie produktu, zdjęcie numeru seryjnego produktu i szczegółowy opis problemu. Jak znaleźć numer seryjny?
DeepCool nie udziela końcowemu użytkownikowi refundacji w żadnej formie. Produkty zwracane przez autoryzowanego sprzedawcę muszą odpowiadać polityce zwrotów i refundacji autoryzowanego sprzedawcy.
- Zwrot produktu
Jeśli musisz zwrócić produkt do naprawy lub wymiany, uzyskaj numer RMA lub pisemne potwierdzenie w wiadomości e-mail od zespołu wsparcia DeepCool. Jeśli produkt zostanie zwrócony bez takiego potwierdzenia, DeepCool odrzuci go i zostanie on z powrotem przesłany do nadawcy. Koszt wysyłki pokrywa nadawca.
Dysponujemy wieloma lokalizacjami RMA (autoryzacji zwrotu zakupionego towaru) na świecie. Twoje potwierdzenie RMA podaje konkretny adres zwrotu, którego musisz użyć podczas wysyłania paczki RMA. Jest to Twoja standardowa lokalizacja zwrotu, a jego zmiana podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez firmę DeepCool. Paczki otrzymywane z nieautoryzowanych lokalizacji będą odrzucane i zwracane do nadawcy, przy czym koszty wysyłki pokrywa nadawca.
Proszę użyć materiału opakowaniowego, który zapewni odpowiednio bezpieczną ochronę produktu; wszystkie paczki uszkodzone zewnętrznie będą odrzucone i zwrócone do nadawcy. Koszt wysyłki pokrywa nadawca.
DeepCool dokona inspekcji wzrokowej przed odbiorem paczki, aby mieć pewność że nie doszło do żadnych uszkodzeń podczas transport, które mogłyby wpłynąć decyzję o zwrocie produktu.
Proszę wybrać taką metodę wysyłki zwrotu produktu, która zapewni możliwość śledzenia przesyłki; DeepCool nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub niewłaściwe skierowanie przesyłki. Aby uniknąć problemów podczas odbioru towarów, proszę z wyprzedzeniem udzielić swojemu operatorowi posprzedażowemu informacji dotyczących śledzenia paczki i dołączyć do paczki kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem RMA. Paczki, które docierają do nas bez wcześniejszych informacji o ich śledzeniu będą odrzucane i zwracane do nadawcy.
Po sprawdzeniu przesyłki jej odbiór zostanie potwierdzony i rozpocznie się proces przetwarzania zwróconego przedmiotu. Czas przetwarzania zależy od produktu i zażądanej usługi. Odpowiedni operator udzieli klientowi aktualnych informacji po odbiorze produktu.
W celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi, DeepCool będzie na bieżąco aktualizować niniejszą politykę gwarancyjną, bez wcześniejszego uprzedzenia.
【OKRES GWARANCJI】
- DeepCool nie gwarantuje, że produkt spełni Twoje specyficzne wymagania i to Ty ponosisz odpowiedzialność za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do Twoich zastosowań.
- DeepCool gwarantuje, że produkt jest wolny od uszkodzeń materiałowych i produkcyjnych przez określony czas od daty jego zakupu.
- Nabywane przez Ciebie produkty będą używane w sposób normalny, w spodziewanym środowisku pracy w czasie okresu gwarancyjnego, zgodnie z parametrami technicznymi podanymi w arkuszu danych technicznych.
- W przypadku jakichkolwiek produktów, które nie odpowiadają podanym specyfikacjom, ich identyfikacja i środki naprawcze może być przeprowadzona wyłącznie w oparciu o ocenę DeepCool; koszty naprawy i wymiany produktu ponosi DeepCool. Warunkiem wstępnym takiej gwarancji jest konieczność zwrócenia produktu do oryginalnego miejsca zakupu lub do innego miejsca, wyznaczonego przez DeepCool, wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Użytkownik może zostać obciążony opłatami związanymi z wysyłką i przetwarzaniem, jak również stosownymi podatkami, cłem i innymi opłatami. DeepCool określi czy dokona naprawy, czy wymiany produktu na nowy, w oparciu o odpowiednie normy techniczne.
Próbki, nagrody lub prezenty oferowane przez DeepCool nie podlegają przenoszeniu na kolejnych nabywców i są objęte rocznym okresem gwarancyjnym.
Zgłoszenia brakujących lub uszkodzonych części po upływie 2 tygodni od daty wystawienia faktury nie będą uznane za zaniedbanie w procesie produkcji lub wadę.
Naprawione lub wymienione produkty będą objęte pozostałym okresem oryginalnej gwarancji lub trzydziestodniową (30) gwarancją, w zależności od tego, co jest dłuższe, albo lokalną gwarancją prawną.
W przypadku wyjścia z użycia lub zaprzestania produkcji, DeepCool według własnego uznania wymieni przestarzały produkt na produkt o podobnym działaniu.
Okres gwarancji różni się w przypadku poszczególnych produktów. W celu uzyskania szczegółów proszę zapoznać się z informacjami podanymi na oficjalnej stronie DeepCool, w instrukcji użytkownika, na opakowaniu produktu lub zasięgnąć informacji u sprzedawcy. W razie sprzecznych okresów gwarancji, pierwszeństwo ma gwarancja o dłuższym okresie ważności.
【OGRANICZONA GWARANCJA DeepCool®】
DeepCool gwarantuje, że jej produkty są wolne od uszkodzeń i wad materiałowych i produkcyjnych w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem wykorzystywania ich w normalny, odpowiedni i zgodny z przeznaczeniem sposób. Jeśli produkt okaże się wadliwy (wada materiałowa, produkcyjna), w okresie gwarancji, DeepCool według własnego wyboru naprawi lub wymieni produkt na takie sam lub podobny. Wymieniony produkt będzie objęty pozostałą częścią okresu gwarancyjnego produktu lub 30-dniową gwarancją, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.
II. Kogo dotyczy niniejsza Gwarancja
Gwarancja nie podlega przenoszeniu. Tylko oryginalny nabywca ma prawo do gwarancji. Produkty DeepCool sprzedawane na aukcjach, takich jak eBay.com lub przez trzecie strony prywatne na Amazon.com nie podlegają gwarancji, chyba że są sprzedawane przez autoryzowanego dystrybutora.
III. Co podlega, a co nie Gwarancji
Ważne jest, aby zwrócić uwagę, iż nasza gwarancja nie jest gwarancją bezwarunkową przez okres jej trwania. Jeśli produkt – zdaniem DeepCool – wykaże wadliwe działanie w okresie gwarancyjnym, DeepCool według własnego uznania naprawi go lub wymieni na produkt o równej lub większej wartości, w zależności od stanu magazynowego. Wszelkie wymieniane produkty przechodzą na własność DeepCool. Gwarancja nie ma zastosowania do składnika oprogramowania produktu ani do produktu, który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku, nieprawidłowego użycia, nadużycia, nieprawidłowej instalacji, użycia niezgodnego ze specyfikacjami i instrukcjami produktu, z powodu klęsk żywiołowych i wypadków osobistych, nieautoryzowanych zmian, napraw lub modyfikacji.
Gwarancja nie pokrywa żadnych zdarzeń, między innymi:
· Uszkodzeń niezwiązanych z wadami produkcyjnymi.
· Użycia produktu w nieodpowiednim środowisku według opinii DeepCool.
· Produktu, który został zmodyfikowany bez oficjalnego zezwolenia ze strony DeepCool lub którego numer seryjny lub naklejka gwarancyjna zostały zniszczone, zmodyfikowane lub usunięte.
· Uszkodzenie, pogorszenie stanu lub wadliwe działanie z powodu:
Wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użycia, pożaru, zalania, uderzenia pioruna, innych działań natury, użycia komercyjnego lub przemysłowego, nieautoryzowanej modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji załączonych do produktu.
· Produkty firm zewnętrznych wykorzystujące podzespoły DeepCool nie są objęte nasza gwarancją. W sprawie ich serwisowania należy się zwrócić do sprzedawcy lub producenta.
· Naprawa lub próba naprawy przez osobę nieupoważnioną do tego przez DeepCool.
· Wszelkie uszkodzenia w transporcie (należy je zgłaszać przewoźnikowi).
· DeepCool nie oferuje porycia gwarancyjnego na próbki wystawowe i przedmioty typu „open box”.
· Nieupoważnione naprawy produktów DeepCool spowodują unieważnienie gwarancji oferowanej w ramach polityki gwarancyjnej. DeepCool zastrzega sobie prawo do odmowy usługi w stosunku do produktu, który został zmieniony, zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę nieupoważniona przez DeepCool.
· DeepCool nie gwarantuje, że ten produkt spełni wymagania klienta. Klient jest odpowiedzialny za ustalenie przydatności produktu do swoich zastosowań.
· Opłaty związane z usunięciem lub instalacją.
· Klient ponosi odpowiedzialność za koszty wysyłki produktu do wyznaczonej lokalizacji DeepCool. DeepCool pokrywa koszty wysyłki zwrotu produktu do klienta.
· DeepCool zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na produkt serwisowany, według własnego uznania i w dowolnym czasie.
IV. Ograniczenia dorozumianej gwarancji
Nie istnieją żadne inne ustne ani pisemne gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Czas trwania gwarancji dorozumianej ogranicza się do długości okresu gwarancji, podanego w Akapicie I.
V. Dowód zakupu
W mało prawdopodobnym wypadku konieczności serwisowania gwarancyjnego, DeepCool zażąda od użytkownika dowodu zakupu (rachunku ze sklepu lub faktury), który użytkownik musi przedstawić, aby otrzymać usługę gwarancyjną, chyba że zostanie to ustalone na innych warunkach. Oryginalny nabywca musi przedstawić dowód zakupu i podać numer seryjny produktu, aby uzyskać usługę gwarancyjną ( Jak znaleźć numer seryjny?). W zależności od produktu i wymagań dotyczących usługi gwarancyjnej, konsument może zostać poproszony o podanie bardziej szczegółowych informacji.
VI. Wyłączenie szkód (oświadczenie)
Wyłączne zobowiązanie DeepCool i odpowiedzialność w ramach tej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu według naszego uznania. DeepCool w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego ani wobec żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek szkody uboczne lub wynikowe (między innymi za uszkodzenia w wyniku przerwy w dostawie usług, utraty danych, czy strat w udziału w rynku) ani odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego w odniesieniu do tego produktu lub wynikającego z jego użycia lub posiadania. Z wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych opisanych w tej GWARANCJI, DeepCool jednoznacznie odrzuca wszelkie wyraźne lub domniemane gwarancje, w tym gwarancje handlowe lub dotyczące jakości produktu do konkretnego zastosowania.
W niektórych regionach prawo nie zezwala na wyłączenie gwarancji dorozumianych ani na ograniczenie czasu trwania gwarancji dorozumianych ani na ograniczenie zrzeczenia się z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, dlatego użytkownik może nie mieć możliwości odwołania się do wyżej wymienionych ograniczeń i zastrzeżeń.
- W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo całkowita łączna odpowiedzialność zbiorowa firmy DeepCool z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, obowiązków lub roszczeń wynikających z lub odnoszących się do produktów podstawowej polityki gwarancyjnej (stanowiącej, że więcej niż dwa roszczenia lub roszczenia z tytułu uszkodzenia nie mogą rozszerzyć tych ograniczeń odpowiedzialności), nie może przekroczyć sumy poniesionej przez oryginalnego nabywcę za zakup danego produktu.
W żadnym wypadku, w oparciu o kodeks umowny ani cywilny (między innymi na podstawie niewłaściwego postępowania ani z żadnych innych przyczyn prawnych) DeepCool nie ponosi odpowiedzialności za żadne niebezpośrednie, dodatkowe, specjalne, karne ani pochodne straty powstałe podczas używania tego produktu lub polityki gwarancyjnej, między innymi za utratę zysków, danych, przychodów, szkody produkcyjne lub koszty poniesione w tytułu używania uszkodzonych lub wymienionych części albo usług.
- Żaden sprzedawca DeepCool nie jest upoważniony do jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania lub wprowadzania dodatków do tej polityki.
【WYKLUCZENIA】
Usługa gwarancyjna nie obejmuje problemów ani szkód spowodowanych między innymi następującymi przyczynami:
- Zużycie z powodu normalnego użytkowania
- Jakiekolwiek modyfikacje, nadużycia, wypadki, demontaż, nieprawidłowe użycie
- Nieupoważniona naprawa
- Nieupoważniony produkt
- Modyfikacja numeru seryjnego, jego nieczytelność lub niekompletność
- Rozdarta etykieta wskaźnika
- Jakakolwiek nieprawidłowa obsługa, łącznie z wszelkim użyciem niezgodnym z załączonymi instrukcjami produktu
- Podłączenie nieprawidłowego napięcia zasilania
- Uszkodzenie w trasporcie lub wysyłce
- Inny powód, niezwiązany z materiałem produktu lub wadami procesu
Polityka gwarancyjna nie odnosi się do produktów nie będących markowymi produktami DeepCool, nawet jeśli są pakowane lub sprzedawane wspólnie z produktami DeepCool.
【Okresy gwarancyjne DeepCool według produktów】

LINIA PRODUKCYJNASERIA PRODUKTUREGIONOKRES GWARANCJI
CHŁODNICA CIECZYMYSTIQUE SERIES / LD SERIESWSZYSTKIE5 ROKS
LT SERIESWSZYSTKIE5 ROKS
LS SERIES / LS SE SERIESWSZYSTKIE5 ROKS
LE SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
CASTLE SERIES / GAMMAXX / MAELSTROM SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
CAPTAIN SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
CHŁODNICA POWIETRZAASSASSIN IV SERIESWSZYSTKIE6 ROKS
ASSASSINWSZYSTKIE5 ROKS
AK SERIES / AN SERIES / AS SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
AG DIGITAL SERIESWSZYSTKIE1 ROK
AG SERIESEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
FRYZEN / LUCIFERRUSSIA*3 ROKS
EUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
REDHATRUSSIA*3 ROKS
INNE(GAMMAXX/THETA/ALTA/UL)EUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
WENTYLATORYTF SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
GF SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
CF120 SERIES / FC120 SERIES / FK120 SERIESWSZYSTKIE1 ROK
INNEEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
OBUDOWAMORPHEUS SERIESEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
CH SERIES / CC SERIES / CG SERIES / CK SERIESEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
CYCLOPS SERIESEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
NEW ARK 90 / NEW ARK 90SEEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
QUADSTELLAR / TRISTELLAREUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
BARONKASE LIQUID / DUKASE LIQUIDEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
MACUBE / MATREXX / CL500EUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
BARONKASE / DUKASE / D-SHIELD / E-SHIELD / EARLKASE / FRAME / KENDOMEN / SMARTER / TESSERACT / WAVEEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
ZASILACZPX-P SERIESWSZYSTKIE12 ROKS
PX-G SERIES / PN-M SERIES / PN-D SERIESWSZYSTKIE10 ROKS
PL-D SERIES / PK-D SERIES / PM-D SERIESWSZYSTKIE5 ROKS
PF SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
PQ-M SERIESWSZYSTKIE10 ROKS
DQxM-V3L SERIESCHINA
APAC*
7 ROKS
DQxM-V2L SERIESWSZYSTKIE10 ROKS
DQ-ST SERIESWSZYSTKIE10 ROKS
DA SERIES / DN SERIESWSZYSTKIE5 ROKS
DE SERIESWSZYSTKIE3 ROKS
Urządzenia peryferyjneMyszEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
KlawiaturaEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
Podkładka pod myszWSZYSTKIEDOA 7 DAYS
GREASE TERMOPRZEWODZĄCADM SERIESEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
Z3/Z5/Z9/Z10/EX750EUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
EK SERIES/G SERIESEUROPE*
RUSSIA*
2 ROKS
INNE1 ROK
INNECHŁODZENIE LAPTOPÓWEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK
AKCESORIAEUROPE*2 ROKS
INNE1 ROK

* European Union Exceptions
In the European Union, the minimum warranty period provided by resellers is 2 years; local country regulations are applicable.